Porto

Porto är den näst största staden i Portugal, belägen i den norra delen av landet, nära floden Douros mynning i Atlanten. Den har 237 600 invånare i den centrala kommunen och 1,4 miljoner invånare i hela storstadsområdet. Porto är en stad med livlig sjöfart och tillverkningsindustrier. LandPortugal