Reseförsäkring

Res aldrig utan försäkring

I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Den räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa. Men för att få ersättning om du är borta längre än 45 dagar, eller om du ska studera eller arbeta eller ägna dig åt s k riskfyllda aktiviteter (t ex off piståkning) behöver du köpa tillägg till hemförsäkringens reseskydd. Du kan förlänga hemförsäkringens reseskydd i upp till ett år mot en kostnad. Har du ingen hemförsäkring, kan du köpa en separat försäkring som innehåller motsvarande skydd.

Hemförsäkringarnas reseskydd ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa, till exempel för sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Dessutom för sjuktransport hem om det blir nödvändigt. Akut tandvård kan också ersättas upp till ett visst belopp. I grundskyddet ingår också alltid ett egendomsskydd som ger ersättning för stölder upp till ett visst maxbelopp.

När måste du utöka hemförsäkringen?

Det vi beskriver på sidan Vad ersätts är vad som kan ingå i din hemförsäkrings reseskydd. Det skiljer sig åt mellan bolagen vad som ingår från början och vad du behöver utöka med. Att utöka ditt reseskydd gör du antingen genom ett köpa ett tillägg av ditt hemförsäkringsbolag eller av någon av dem som säljer separata reseförsäkringar.

Om din resa varar mer än 45 dagar behöver du förlänga hemförsäkringens reseskydd, genom ett tillägg men tänk på att göra det innan du åker. Det är närmast omöjligt att göra det om skyddet går ut medan du är borta.

Om du ska studera eller arbeta utomlands räcker inte reseskyddet i hemförsäkringen utan du behöver en särskild försäkring.

Om du ska få utländska besökare så behöver besökaren ha en försäkring en så kallad omvänd reseförsäkring som täcker akut sjukvård i Sverige.

Om du ska ägna dig åt tuffare sportaktiviteter behöver du kontrollera om ditt bolag kanske betraktar det som en riskfylld aktivitet. 

Det lönar sig att jämföra de olika försäkringsbolagens produkter med varandra.

Kontokortsförsäkringen kompletterar

Du kan också utöka hemförsäkringens reseskydd om du betalar resan med ett kontokort. I kortreseförsäkringarna brukar det bland annat ingå ett avbeställningsskydd. Om du betalar via din internetbank brukar det ge samma skydd.

Reseförsäkring

Planerar du en längre resa, eller vill du vara säker på att du har ett heltäckande skydd när du åker iväg på semester? Med en reseförsäkring har du det där reseskyddet och kan förvissa dig om att få hjälp när det oväntade inträffar.

Du bör teckna en reseförsäkring om du:

  • Ska vara borta längre än 45 dagar
  • Om du ska studera eller arbeta utomlands
  • Om du vill ha utökat försäkringsskydd under din resa
Om reseförsäkringar

Med en hemförsäkring har du redan ett visst skydd vid utlandsresor, men planerar du en längre resa eller ska syssla med någon aktivitet förutom vanligt turistande kan det vara klokt att överväga en separat reseförsäkring.

Jämför hemförsäkring

Grundskyddet i de vanligaste reseförsäkringarna täcker sjukvårdskostnader vid akut sjukdom eller olycka. Dessutom ingår överfallsskydd, rättsskydd (vid domstolstvist), ansvarsskydd (om du blir skadeståndsskyldig), hemtransport samt ett visst skydd för ditt bagage och flygförseningar.

Ett tillägg till reseförsäkringen täcker oftast in avbeställningsskydd, återbetalning av resdagar vid sjukhusvistelse samt eventuellt en ny resa om mer än halva resan blir förstörd på grund av sjukhusvistelse. Utöver detta kan det vara värt att ta reda på om ett tillägg, exempelvis vid en golfresa, täcker kostnaden för hyran av annan golfutrustning om din golfbag skulle försvinna på vägen.

Hemförsäkring eller reseförsäkring

De flesta hemförsäkringsbolag skyddar dig de första 45 dagarna på din resa, så för de allra flesta semesterresor har du redan ett visst skydd. Ska du vara borta längre än så är det viktigt att se till att antingen köpa en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen, alternativt en separat reseförsäkring. Du har även möjlighet att utöka reseksyddet i hemförsäkringen, för ytterligare skydd under resan.

Läs mer om innehållet i hemförsäkringen här.

Behöver jag en separat reseförsäkring?

Reseförsäkring ger även i många fall ett mer heltäckande skydd än vad som ingår i din hemförsäkring. Hör av dig till ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring innan du väljer att teckna en separat reseförsäkring.

Hur hittar jag den bästa reseförsäkringen?

Vilken som är den bästa reseförsäkringen beror på hur din resa kommer att se ut. För dig som ska ut och back-packa behövs en annan reseförsäkring än för dig som ska säsonga i Alperna.

En reseförsäkring innehåller ofta utökat ekonomiskt skydd om något skulle hända inför eller under din resa. Exakt vilka delar som ingår i reseförsäkringen varierar mellan försäkringsbolagen, hör av dig till oss på Insplanet om du vill ha hjälp att hitta en reseförsäkring som passar just dina behov.

Vad ingår i en reseförsäkring?

Exempel på vad som kan ingå i reseskyddet du får genom en reseförsäkring är:

  • Avbeställningsskydd. Om du behöver avboka din resa på grund av att du exempelvis blivit sjuk kan du få ersättning från försäkringsbolaget för den del av bokningskostnaderna som resebolaget inte betalar tillbaka.
  • Egendomsskydd. Om du blir av med ditt bagage, eller om dina ägodelar skadas under resan kan du få ersättning för värdet på dessa.
  • Vårdkostnader och resekostnader. Om du blir akut sjuk på resan och därför behöver vård på plats, alternativt behöver avbryta resan och åka hem, kan du får ersättning som täcker dina kostnader.
  • Evakueringsskydd. Om säkerhetsläget i landet du befinner dig i förändras och UD rekommenderar att du lämnar området kan ditt försäkringsbolag stå för kostnaderna för din evakuering.
  • Minskad självrisk. Med en separat reseförsäkring får du oftast lägre självrisk än om du bara har hemförsäkring.
Reseförsäkring vid längre utlandsvistelse

När du ska åka på en längre semesterresa som sträcker sig längre än de 45 dagar som vanligtvis ingår i din hemförsäkring behöver du köpa en tilläggsförsäkring för att vara säker på att ha ett fullgott försäkringsskydd under resan.

En reseförsäkring är också viktig för dig som ska bo utomlands under en period för att studera eller jobba. Då gäller nämligen inte din hemförsäkring, utan en tilläggsförsäkring behöver tecknas. Försäkringsbolagen har olika lösningar för utlandsstudier och arbete utomlands, vissa försäkringsgivare har speciellt framtagna försäkringslösningar medan andra erbjuder tillägg till din befintliga hem- eller reseförsäkring. Reglerna för försäkring under längre utlandsvistelse kan också variera beroende på vilket land i världen du befinner dig i.

Utökat försäkringsskydd vid riskfyllda semesteraktiviteter

För vissa semesteraktiviteter som klassas som extra riskfyllda, som exempelvis off pist-åkning, bergsklättring eller andra extremsporter, kan vissa begränsningar finnas i det skydd din hemförsäkring erbjuder. Det kan därför vara bra att höra med ditt försäkringsbolag vilka begränsningar som finns i din hemförsäkring innan du reser, och vilka tilläggsförsäkringar som kan tecknas. Det är inte alla försäkringsbolag som erbjuder försäkring för denna typ av sportaktiviteter, hör av dig till oss på Insplanet om du vill ha råd kring vilken reseförsäkring som passar dig bäst!

Reseförsäkring via bank- eller kreditkort

De flesta bankkort kopplade till Visa/Mastercard har ett reseskydd om du betalar minst 50 procent av resan med kortet (vissa banker kräver att man betalar minst 70 procent av resan). Dessa skydd täcker oftast flygförsening, bagageförsening samt avbeställningsskydd. Många har även en ersättning vid invaliditet och dödsfall. Kontakta din bank och fråga vad kraven är för att du ska täckas av kortutgivarens försäkringar.

Omvänd reseförsäkring

Om du ska ta emot besökare som bor utanför EU kan du eller dina gäster behöva teckna en så kallad omvänd reseförsäkring. Denna försäkring täcker kostnader som uppstår vid akutsjukvård och krävs ofta för att få sitt visum godkänt. I vissa fall kan denna försäkring tecknas i besökarnas hemland, men om försäkringen inte erbjuds kan du som ska ta emot besöket teckna försäkringen här i Sverige.

SOS International hjälper nordiska resenärer över hela världen, via en larmcentral som är öppen dygnet runt

www.sos.eu/se/

Är du utomlands och behöver akut assistans?
Kontakta larmcentralen dygnet runt

+457010 5050