Stockholm -Hamburg

Stockholm-Malmö 6 h 29 min (635 km) Bensin 15 kr (15*61) = 960 kr

Öresunds bron pris 460 kr

Malmö- Hamburg 4h 59 min (490 km) Bensin 15 kr (15*50) = 735 kr

Storabältbron

Storabältbron 240 kr

Man kör en omväg på 65 km via Stora bält. (7 km*15 kr/liter =105 kr +
Stora bältbron 240 kr =345 kr stora bältbron)

Färje pris 1000 kr (Spara 655 kr)

Tid 100 km/tim * 70 km (70/100=0,7=60/10=6 *0,7 = 42 minuter extra väg.

(75 res tid färjan -42 minuter extra väg)

= 33 minuter sparar)

Färjan

Men kan tjäna inne färjan kostnad som brukar landa på 1000 kr

(Restid färjan 75 minuter)

Distans du når på (1000 kr/15 kr/liter = 660 km)

Summa tid/kostnad

Tid 11 h 30 minuter pris 2395 kr en väg Stockholm-Malmö vidare Malmö -via

stora bältbron till hamburg = 33 minuter sparar+ 655 kr)

 

Vidare resa nere i Europa

Start Stockholm kl 06:30-Hamburg kl 18

Tåg kl 20 Hamburg- kl 09: Innsbruck

Innsbruk Kl 09-kl 15 Genova