Världens länder och städer

Hur många länder finns det i världen
Det bor uppskattningsvis 7 miljarder människor i världen.

Amsterdam

Copenhagen

Paris

Prague

London

Berlin

Rome

Venice

Vienna

Moscow

USA

New York

Las Vegas

Miami

San Diego

Los Angels

South America

Rio de janeiro

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=XZT4YgIVbOo

Asia

Bangkok

Hong Kong

The Middle East

Dubai
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)